Нашата история

2015 г.

Учредяване на компанията.

2016 г.

Внедряване на първата по рода си система за онлайн следене на приходите и разходите на етажната собственост.

2017 г.

Успешно управление на над 100 сгради в режим на етажна собственост.

2018 г.

Основава на Асоциация на дружествата управляващи етажна собственост – неправителствена организация с основна цел подобряване на нормативната уредба и средата на обитаване в сградите в режим на етажна собственост.

2019 г.

Учредяване на Госпожа Образцов – дружество специализирано в дейностите по почистване и хигиена.

2020 г.

Обособяване на специално звено за управление на комплекси от затворен тип, предлагащо висок клас на обслужване за сгради със сложна прилежаща инфраструктура-Образцов вход Premium selection.

2021 г.

Внедряване на ЕRP система гарантираща качеството на управляваните от нас обекти и осигуряваща пълна прозрачност и достъпност до всички процеси в етажната собственост.

2022 г.

Успешно управление на над 500 сгради в режим на етажна собственост и 10 комплекса от затворен тип.

Получете персонална оферта за Вашата сграда или Заявете презентация