За Образцов вход

Професионално управление на етажна собственост

Образцов вход ЕООД е семейна компания за управление на сгради в режим на етажна собственост и комплекси от затворен тип. Компанията е основана през 2015г., като основен фокус на дейността е поддръжката и управлението на жилищен сграден фонд във всичките му разновидности – от сгради строени по индустриален способ до жилищни сгради и комплекси изградени, чрез най-съвременните технологии и материали и предлагащи високо качество на средата на обитаване.

От самото си учредяване Образцов вход е основен иноватор и двигател в цялостното развитие на сферата на професионално управление на етажна собственост в България.

Спазвайки най-високи професионални и етични стандарти успяхме да изградим лоялна клиентска мрежа, сериозен екип от професионалисти, единствена по рода си онлайн платформа, техническа инфраструктура, позволяваща ни да управляваме масово всякакъв тип сгради без да влошаваме качеството на предлаганата услуга.

Образцов вход е единствената компания на пазара на подобен тип услуги в България, съумяваща да съчетае личното отношение към своите клиенти, чрез назначени персонални акаунт мениджъри за всяка своя сграда с корпоративната култура и мащаба на голямата компания.

Образцов вход в цифри

Над 500 управлявани сгради

Над 10 комплекса от затворен тип

Повече от 9 успешни години на пазара

1 000 000 кв. м управляван жилищен фонд.

%

Над 97% събираемост над вноските

Над 600 успешно завършили съдебни производства за събиране на вноски от некоректни платци

Над 50 извършени основни обновявания на жилищни сгради

Над 16 000 обработени казуса

Над 3000 проведени общи събрания

Над 70 души екип от професионалисти

Получете персонална оферта за Вашата сграда или Заявете презентация