За строителни и инвестиционни компании

Строителството на сгради е различно от поддръжката на сгради. Ако фокуса на бизнеса ви е съсредоточен върху изграждането на сгради и съоръжения и искате вашата сграда да бъде ваше портфолио, да бъде съхранена и да бъде витрина на вашия бизнес, може да ни се доверите.

  • Предпроектен сграден мениджмънт.
  • Подготовка на правила за вътрешен ред при предварителните продажби.
  • Активна комуникация с бъдещите собственици при определяне обхвата на поддръжката.
  • Организиране на учредително общо събрание.
  • Последваща комуникация и медияция между собствениците и инвеститора по въпроси свързани със сградата.
  • Управление на гаранции и комуникация с подизпълнители.
  • Съдействие при разкриване на партиди към комунални дружества.

Получете персонална оферта за Вашата сграда или Заявете презентация