За сгради старо строителство

Дългогодишният ни опит в управлението и поддръжката на жилищни сгради, строени по индустриален способ – ЕПК и панел, както и на стари тухлени сгради в централните градски части ни позволи да идентифицираме най-често срещаните проблеми при подобен тип сгради и да изградим подходящи механизми за тяхното разрешаване. При проблеми свързани с належащи ремонти, трудна организация, некоректно платци, високи сметки за вода и др., може да се обърнете към нашите специалисти.

 • Персонален професионален домоуправител
 • Организация на планови ремонти и подобрения
 • Ремонти на покриви, електро и ВиК инсталации и др.
 • Аварийни ремонти
 • Събиране на месечните вноски и съдействие при некоректни платци

Как да работим за вас и какво ще направим?

call Стъпка 1

Повикайте ни на безплатна презентация и се запознайте с нашите услуги.

payments Стъпка 2

Ще ви съдействаме при изготвянето на бюджета за приходите и разходите на вашата сграда.

description Стъпка 3

След подписването на договора ще интегрираме вашата сграда в нашата информационна система като всички собственици ще получат подробна информация за услугата, както и канали за комуникация с акаунт мениджъра на сградата.

groups Стъпка 4

След като сградата бъде интегрирана и се запознаем с проблемите във вашата етажна собственост ще свикаме общо събрание на собствениците.

real_estate_agent Стъпка 5

Нека заедно решим най-наболелите проблеми – некоректните платци, належащите ремонти. Да обновим входа, да ремонтираме покрива, да сменим водомерите.

verified_user Целите и резултатът от нашата работа

Да променим сградата и средата, в която живеем.

Пълно описание на дейностите, част от услугата

Административна част

 • Процедура по свикване, провеждане и протоколиране съгласно разпоредбите на ЗУЕС на планирани, периодични и извънредни Общи събрания на Етажна Собственост.
 • Организиране и изпълнение на взетите решения на Общо събрание на Етажна Собственост посредством специална информационна система за контрол на качеството на услугата.
 • Процедура по изготвяне и приемане на правилник за вътрешния ред, съгласно законовите изисквания и спецификите на конкретната Етажна Собственост.
 • Изготвяне, актуализиране и поддръжка на електронна книга на собствениците и ползвателите в Етажната Собственост.
 • Организация на други дейности в Етажната Собственост и изготвяне на планове и графици – за снегопочистване и други.
 • Представителство на Етажната Собственост пред районна администрация, ведомства, държавни и общински органи, електроразпределителни, водоснабдяващи и топлоснабдителни дружества.
 • Персонално административно обслужване на клиентите в Етажната Собственост от административния отдел на дружеството и перрсонален районен професионален домоуправител.
 • Клиентски офиси за консултации и съдействие в гр. София и гр. Пловдив

Финансова част

 • Създаване, обслужване и управление на задължителен Фонд Ремонт и Обновление на Етажната Собственост, съгласно разпоредбите на ЗУЕС.
 • Изготвяне на проекто-бюджет , съобразен с нуждите на Етажната Собственост и разпоредбите на ЗУЕС. 
 • Инкасиране на месечни вноски по удобен за клиентите начин. 
 • Месечно посещение от мобилни касиери на Образцов Вход, оборудвани с електронни устройства за инкасиране в реално време, даващи 100% гаранция за средствата на Етажната Собственост.
 • Възможност за плащане на вноските към Етажната Собственост на всички каси на Easy Pay, Fast pay и системата на ePay бързо, лесно и удобно без допълнителни такси.
 • Възможност за плащане на вноските към Етажната Собственост на място в офиса на Образцов Вход в брой и с карта, както и по банков път по сметка на дружеството.
 • Стриктно следене и заплащане в срок на всички разходи на Етажната Собственост.
 • Изготвяне на месечни отчети относно приходите и разходите на Етажната Собственост и публикуването им по удобен за собствениците начин – на информационно табло във входа и в информационната система на дружеството.
 • Изготвяне на ежемесечни справки за дължими суми и неизрядни платци в Етажната Собственост и публикуването им по удобен за собствениците начин – на информационното табло във входа и в информационната система на дружеството.
 • Достъп до информационна система на Образцов Вход, предоставяща информация за финансови отчети, справки в реално време и архив от документи, касаещи Етажната Собственост – протоколи от Общи Събрания и други.
 • Ежемесечно известяване за дължими суми посредством SMS.
 • Досъдебна процедура по събиране на просрочени вноски посредством специализиран колекторски отдел.

Техническа част

 • Посещение на Етажната Собственост от квалифицирано техническо лице и отстраняване на дребни неизправности в рамките на посещението – подмяна на електрически лампи, реглаж на автомати на входни врати, ремонт на дръжки и брави на входна врата и други.
 • Съставяне на протоколи за техническото състояние на Етажната Собственост.
 • Организация по отстраняване на установени неизправности и организиране на ремонтни дейности от вътрешно-фирмен технически екип, оборудван със специализирана техника.
 • Процедура по организиране на планови ремонти и подобрения в Етажната Собственост, съгласно разпоредбите на ЗУЕС, чрез предоставяне на минимум 3 оферти за конкретната дейност от специализирани фирми.
 • Денонощна телефонна линия за аварийни сигнали и незабавна реакция в зависимост от настъпилата ситуация.

Юридическа част

 • Процедура по събиране на просрочени вноски от собственици в Етажната Собственост по съдебен път.
 • Процедура по събиране на стари легитимни вземания към Етажната Собственост.

Сгради старо строителство, управлявани от нас

Получете персонална оферта за Вашата сграда или Заявете презентация