За сгради ново строителство

С развитието на строителството, модерната архитектура, сложните сградни съоръжения, множеството инвестиционни имоти и сградите със смесено предназначение, комуникацията между множеството нови собственици, които не се познават едни с други, първоначалното структуриране на отношенията в сградата е изключително важно. Точно поради тази причина, за да може да си спестим неприятности в бъдеще и да си осигурим комфортна среда за живот е жизнено необходимо да подредим правилно процесите по управления и поддръжка в новия ви дом. За всички дейности, след въвеждане на сградата в експлоатация може да разчитате на компетентен екип от специалисти, които ще съдействат за решаването на всеки проблем.

 • Провеждане на учредително общо събрание и регистрация в районна администрация
 • Изготвяне на прогнозен бюджет за приходите и разходите
 • Събиране на първоначалната информация за собствеността в сградата
 • Проследяване на гаранционните срокове на различните съоръжения
 • Съдействие и медиация при комуникацията с инвеститор и строител на сградата
 • Съдействие при разкриване на индивидуални партиди за ток, вода, газ и парно

Как да работим за вас и какво ще направим?

call Стъпка 1

Повикайте ни на безплатна презентация и се запознайте с нашите услуги.

payments Стъпка 2

Ще ви съдействаме при изготвянето на бюджета за приходите и разходите на вашата сграда, както и при установяване на собствеността на имоти, за които нямате информация.

description Стъпка 3

След подписването на договора ще интегрираме вашата сграда в нашата информационна система като всички собственици ще получат подробна информация за услугата, както и канали за комуникация с акаунт мениджъра на сградата.

gavel Стъпка 4

Ще организираме правилник за вътрешния ред и ще съдействаме при контрола при извършването на ремонти от собственици, които все още не са се нанесли в сградата.

real_estate_agent Стъпка 5

Ще съдействаме за решаването на всички неразбории свързани с новия ви дом.

verified_user Целите и резултатът от нашата работа

Да подредим сградата и средата, в която ни предстои да живеем.

Пълно описание на дейностите, част от услугата

Административна част

 • Процедура по свикване, провеждане и протоколиране съгласно разпоредбите на ЗУЕС на планирани, периодични и извънредни Общи събрания на Етажна Собственост.
 • Организиране и изпълнение на взетите решения на Общо събрание на Етажна Собственост посредством специална информационна система за контрол на качеството на услугата.
 • Активан комуникация с инвеститора на сградата и главния изпълнтел във връзка с отстраняване на скрити дефекти и предявяване на гаранционни отговорности.
 • Процедура по изготвяне и приемане на правилник за вътрешния ред, съгласно законовите изисквания и спецификите на конкретната Етажна Собственост.
 • Изготвяне, актуализиране и поддръжка на електронна книга на собствениците и ползвателите в Етажната Собственост.
 • Организация на други дейности в Етажната Собственост и изготвяне на планове и графици – за снегопочистване и други.
 • Представителство на Етажната Собственост пред районна администрация, ведомства, държавни и общински органи, електроразпределителни, водоснабдяващи и топлоснабдителни дружества. 
 • Персонално административно обслужване на клиентите в Етажната Собственост от административния отдел на дружеството и перрсонален районен професионален домоуправител.
 • Клиентски офиси за консултации и съдействие в гр. София и гр. Пловдив

Финансова част

 • Създаване, обслужване и управление на задължителен Фонд Ремонт и Обновление на Етажната Собственост, съгласно разпоредбите на ЗУЕС.
 • Изготвяне на проекто-бюджет , съобразен с нуждите на Етажната Собственост и разпоредбите на ЗУЕС. 
 • Инкасиране на месечни вноски по удобен за клиентите начин. 
 • Минимум два пъти месечно посещение от мобилни касиери на Образцов Вход, оборудвани с електронни устройства за инкасиране в реално време, даващи 100% гаранция за средствата на Етажната Собственост.
 • Възможност за плащане на вноските към Етажната Собственост на всички каси на Easy Pay, Fast pay и системата на ePay бързо, лесно и удобно без допълнителни такси.
 • Възможност за плащане на вноските към Етажната Собственост на място в офиса на Образцов Вход в брой и с карта, както и по банков път по сметка на дружеството.
 • Стриктно следене и заплащане в срок на всички разходи на Етажната Собственост.
 • Изготвяне на месечни отчети относно приходите и разходите на Етажната Собственост и публикуването им по удобен за собствениците начин – на информационно табло във входа и в информационната система на дружеството.
 • Изготвяне на ежемесечни справки за дължими суми и неизрядни платци в Етажната Собственост и публикуването им по удобен за собствениците начин – на информационното табло във входа и в информационната система на дружеството.
 • Достъп до информационна система на Образцов Вход, предоставяща информация за финансови отчети, справки в реално време и архив от документи, касаещи Етажната Собственост – протоколи от Общи Събрания и други.
 • Ежемесечно известяване за дължими суми посредством SMS.
 • Досъдебна процедура по събиране на просрочени вноски посредством специализиран колекторски отдел.

Техническа част

 • Ежеседмично посещение на Етажната Собственост от квалифицирано техническо лице и отстраняване на дребни неизправности в рамките на посещението – подмяна на електрически лампи, реглаж на автомати на входни врати, ремонт на дръжки и брави на входна врата и други.
 • Съставяне на ежеседмични протоколи за техническото състояние на Етажната Собственост.
 • Организация по отстраняване на установени неизправности и организиране на ремонтни дейности от вътрешно-фирмен технически екип, оборудван със специализирана техника.
 • Постоянна комуникация и надзор над дружества, извършващи услуги по поддръжка на съоръжения в Етажната Собственост – асансьорни фирми, фирми за озеленяване и други.
 • Процедура по организиране на планови ремонти и подобрения в Етажната Собственост, съгласно разпоредбите на ЗУЕС, чрез предоставяне на минимум 3 оферти за конкретната дейност от специализирани фирми.
 • Денонощна телефонна линия за аварийни сигнали и незабавна реакция в зависимост от настъпилата ситуация.

Юридическа част

 • Процедура по събиране на просрочени вноски от собственици в Етажната Собственост по съдебен път.
 • Процедура по събиране на стари легитимни вземания към Етажната Собственост.

Сгради ново строителство, управлявани от нас

Получете персонална оферта за Вашата сграда или Заявете презентация