За комплекси от затворен тип -
Образцов Вход Premium Selection

Множеството съоръжения изискващи поддръжка, контролираният достъп, общите зелени площи, алеи, детски площадки, поддръжката на басейн и пречиствателна станция, както и неясната нормативна уредба при жилищни сгради имащи характеристиката на комплекс от затворен тип са истинско предизвикателство за всяко дружество за професионално управление. За да получите гарантирано качествена услуга, строг контрол върху подизпълнители, строги правила за пропускателен режим в комплекса, както и гарантирана събираемост на вноските, може да се обърнете към специализирания отдел на Образцов вход, създаден изцяло за нуждите на сложните сградни решения: Образцов вход Premium Selection

 • Персонално отношение и внимание към всеки детайл.
 • Персонален акаунт мениджър -ключови клиенти.
 • Помощник домоуправител – Иконом.
 • Годишен план за ремонтни, обновления и санитарни ремонти.
 • Строг контрол върху дейности по озеленяване, почистване, охрана и др.
 • Съдействие и медиация при комуникацията с инвеститор и строител на сградата.
 • Организиране на празнични събития за най-малките обитатели в комплекс – Ден на детето, Хелоуин, Коледа и др.

Как да работим за вас и какво ще направим?

call Стъпка 1

Повикайте ни на безплатна презентация и се запознайте с нашите услуги.

payments Стъпка 2

Ще ви съдействаме при изготвянето на бюджета за приходите и разходите на вашата сграда, както и ще определим обхвата на конкретните услуги, които желаете да ползвате – охрана, озеленяване, снегопочистване и др.

description Стъпка 3

След подписването на договора ще интегрираме вашата сграда в нашата информационна система като всички собственици ще получат подробна информация за услугата, както и канали за комуникация с акаунт мениджъра на сградата.

groups Стъпка 4

Съвместно с управителния съвет на комплекса или представителите в съвместното общо събрание ще уточним конкретни дейности по поддръжка и графика за тяхното изпълнение.

gavel Стъпка 5

Ще организираме правилник за вътрешния ред и пропускателен режим.

real_estate_agent Стъпка 6

Ще поддържаме комплекса като свой собствен дом.

verified_user Целите и резултатът от нашата работа

Чисто, подредено, зелено и уютно.

Пълно описание на дейностите, част от услугата

Административна част

 • Персонален Акаунт мениджър – ключови клиенти.
 • Помощник домоуправител – Иконом на комплекса.
 • Процедура по свикване, провеждане и протоколиране съгласно разпоредбите на ЗУЕС на планирани, периодични и извънредни Общи събрания на Етажна Собственост.
 • Организиране и изпълнение на взетите решения на Общо събрание на Етажна Собственост посредством специална информационна система за контрол на качеството на услугата.
 • Процедура по изготвяне и приемане на правилник за вътрешния ред, съгласно законовите изисквания и спецификите на конкретната Етажна Собственост.
 • Изготвяне, актуализиране и поддръжка на електронна книга на собствениците и ползвателите в Етажната Собственост.
 • Организация на други дейности в Етажната Собственост и изготвяне на планове и графици – за снегопочистване и други.
 • Представителство на Етажната Собственост пред районна администрация, ведомства, държавни и общински органи, електроразпределителни, водоснабдяващи и топлоснабдителни дружества.
 • Персонално административно обслужване на клиентите в Етажната Собственост от административния отдел на дружеството.
 • Известяване на клиентите посредством телефонни обаждания и SMS за предстоящи Общи Събрания на Етажната Собственост.
 • Изготвяне на молби, жалби и сигнали към държавна администрация, ведомства, дружества за комунални услуги и други лица за нуждите на Етажната Собственост.
 • Изготвяне на нотариални покани, предявяване на гаранционни претенции към строители и инвеститори.
 • Набавяне на информация, необходима за качественото управление и обслужване на етажната собственост, ако същата не е налична.

Финансова част

 • Създаване, обслужване и управление на задължителен Фонд Ремонт и Обновление на Етажната Собственост, съгласно разпоредбите на ЗУЕС.
 • Изготвяне на проекто-бюджет , съобразен с нуждите на Етажната Собственост и разпоредбите на ЗУЕС. 
 • Инкасиране на месечни вноски по удобен за клиентите начин. 
 • Минимум два пъти месечно посещение от мобилни касиери на Образцов Вход, оборудвани с електронни устройства за инкасиране в реално време, даващи 100% гаранция за средствата на Етажната Собственост.
 • Възможност за плащане на вноските към Етажната Собственост на всички каси на Easy Pay и системата на ePay бързо, лесно и удобно без допълнителни такси.
 • Възможност за плащане на вноските към Етажната Собственост на място в офиса на Образцов Вход в брой и с карта, както и по банков път по сметка на дружеството.
 • Стриктно следене и заплащане в срок на всички разходи на Етажната Собственост.
 • Изготвяне на месечни отчети относно приходите и разходите на Етажната Собственост и публикуването им по удобен за собствениците начин – на информационно табло във входа и в информационната система на дружеството.
 • Изготвяне на ежемесечни справки за дължими суми и неизрядни платци в Етажната Собственост и публикуването им по удобен за собствениците начин – на информационното табло във входа и в информационната система на дружеството.
 • Достъп до информационна система на Образцов Вход, предоставяща информация за финансови отчети, справки в реално време и архив от документи, касаещи Етажната Собственост – протоколи от Общи Събрания и други.
 • Ежемесечно известяване за дължими суми посредством SMS.
 • Досъдебна процедура по събиране на просрочени вноски посредством специализиран колекторски отдел.
 • Гаранция за заплащане на сметките и при моментна липса на средства в касата на Етажната Собственост.
 • Финансиране и съфинансиране на ремонтни дейности при липса на средства в касата на Етажната Собственост.

Техническа част

 • Ежеседмично посещение на Етажната Собственост от квалифицирано техническо лице и отстраняване на дребни неизправности в рамките на посещението – подмяна на електрически лампи, реглаж на автомати на входни врати, ремонт на дръжки и брави на входна врата и други.
 • Съставяне на ежеседмични протоколи за техническото състояние на Етажната Собственост.
 • Организация по отстраняване на установени неизправности и организиране на ремонтни дейности от вътрешно-фирмен технически екип, оборудван със специализирана техника.
 • Постоянна комуникация и надзор над дружества, извършващи услуги по поддръжка на съоръжения в Етажната Собственост – асансьорни фирми, фирми за озеленяване и други.
 • Процедура по организиране на планови ремонти и подобрения в Етажната Собственост, съгласно разпоредбите на ЗУЕС, чрез предоставяне на минимум 3 оферти за конкретната дейност от специализирани фирми.
 • Денонощна телефонна линия за аварийни сигнали и незабавна реакция в зависимост от настъпилата ситуация.
 • Изготвяне на технически доклад за текущото състояние и нуждите на Етажната Собственост от сертифициран строителен надзор.
 • Изготвяне на годишен план за ремонти и подобрения в Етажната Собственост, съгласно техническия доклад.
 • Изготвяне на сравнителни таблици за предоставени оферти за ремонти и подобрения в Етажната Собственост.
 • Контрол на качеството на извършените ремонти и подобрения в Етажната Собственост.
 • Персонално отговорен Фасилити мениджър за Етажната Собственост.

Юридическа част

 • Процедура по събиране на просрочени вноски от собственици в Етажната Собственост по съдебен път.
 • Процедура по събиране на стари легитимни вземания към Етажната Собственост.
 • Медиация и юридически консултации при възникнали междусъседски спорове.
 • Изготвяне на юридически становища и консултации по въпроси, свързани с Етажната Собственост.
 • Изготвяне на молби, жалби и сигнали към държавна администрация, ведомства, дружества за комунални услуги и други лица за нуждите на Етажната Собственост. 
 • Изготвяне на нотариални покани, предявяване на гаранционни претенции към строители и инвеститори.
 • Процедура по принудително изпълнение на взетите от Общото Събрание решения
 • Юридическа гаранция на вноските, дължими към Етажната Собственост.

Озеленяване, Снегопочистване, Охрана и други специфични дейности

 • Поддръжка на зелени площи – разполагаме с опитни и квалифицирани специалисти в сферата на ландшафтната поддръжка, както и работим с най-реномираните фирми на пазара. Гарантираме строг контрол върху извършваните дейности.
 • Снегопочистване – ръчно и машинно снегопочистване на вътрешни алеи, улици, открити паркинги и др. общи площи. Третиране с обезледяващи препарати. Гарантирана незабавна реакция при всеки снеговалеж.
 • Охрана – работим с най-реномираните лицензирани фирми за охрана – както физическа така и техническа. Налагаме строг контрол върху изпълнението на услугата. Гарантирана сигурност за Вас и Вашия дом.
 • Други специфични дейности – поддръжка на басейни, пречиствателни станции, септични ями, вътрешни водопровод и канализация, пожароизвестителни и пожарогасителни системи, ОВК инсталации и всичко друго, от което Вашият комплекс се нуждае. Намираме решение за всеки казус и гарантираме правилната поддръжка чрез постоянен контрол над изпълнителните.

Комплекси от затворен тип, управлявани от нас – Premium Selection

Получете персонална оферта за Вашата сграда или Заявете презентация