Клиентски портал

Детайлна информация за Вашия вход

В системата можете да откриете да откриете цялата информация касаеща Вашия апартамент и вход. Детайи за Вашите задължения и плащания. Изпълняваните дейности по поддръжка и договорите с подизпълнители, брой обитатели в сградата, самостоятелни обекти, идеални части и други характеристики на сградата.

 • Персонален профил за всеки апартамент
 • Данни за входа
 • Данни за акаунт мениджъра
 • Клиентски номер

Финансови отчети и месечен бюджет

Вярваме, че пълната прозрачност при управлението на Вашите финанси е основен приоритет при управлението и поддръжката на Вашата сграда. В системата имате възможност в реално време да следите всички постъпили плащания, извършени разходи, да генерирате различни справки, да следите общата събираемост на средствата и задълженията на останалите собственици към касата на сградата.

 • Пълен финансов отчет
 • Месечен бюджет
 • Начислени и събрани суми
 • Отчет длъжници

Подаване на сигнали за проблеми и нередности

За нас е изключително важна обратната връзка, заради което създадохме възможност, освен чрез традиционните канали за подаване на сигнали за проблеми – имейл и телефон, да можете в удобно за Вас време, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината да подавате лесно и бързо сигнали за проблеми, или искания за подобрения, информация, или каквато обратна връзка искате да споделите с нас. Имате достъп до информация за статуса на подадената заявка и за детайлите за нейното разрешаване.

 • Подаване на сигнал
 • Проследяване на работата по подадения сигнал
 • Получаване на обратна връзка при разрешаване на проблема
 • Постоянна актуална информация за статуса на сигнала

Анкети и онлайн гласуване

За вземането на бързи решения и за проучване на мнението на собствениците по въпроси, свързани с поддръжката и подобрението на сградата, системата ни има възможност за превеждане на допитвания и анкети. По този начин бързо и лесно може да бъде взето решение, вместо тромавата, отнемаща от личното Ви време процедура по провеждане и свикване на общо събрание.

 • Създаване на анкети по актуални за сградата въпроси
 • Дистанционно гласуване по възможно най-удобния за Вас начин
 • Обработка и предоставяне на резултатите
 • Привеждане в действие на взетите решения бързо и акуратно

Протоколи от ремонти и общи събрания

Отново, водени от желанието ни да предоставим пълна прозрачност при управлението и поддръжката на Вашата сграда и за да бъдете информирани навреме за всички взети решения и извършени дейности, в система ни са налични всички протоколи от дейности, които нашите служители са извършили, както и всички протоколи от проведени от нас общи събрания на Вашата сграда.

 • Протоколи от ремонти в реално време на извършването им
 • Протоколи от Общи събрания
 • Всички документи, свързани с проведените събрания – оферти, отчети и др.
 • Приемо-предавателни протоколи от дейности, извършвани от трети лица и фирми

Жалби, сигнали и заведени дела

Разполагаме със собствен юридически екип, който е на Ваше разположение за да защити интересите на етажната собственост спрямо всички трети лица – общински, държавни и частни субекти. За да бъдете напълно информирани за всички подадени жалби, сигнали, както и заведени срещу некоректни собственици в сградата съдебни дела, предоставяме достъп до цялата информация – подадените сигнали, получени отговори, статуса на делата и т.н.

 • Пълна информация за подадените жалби и сигнали
 • Пълна информация за получените отговори и предприетите действия
 • Пълна информация за заведените съдебни дела
 • Цялата юридическа информация на един клик разстояние

Намери си майстора

Все по-трудно е да намерим изпълнител на досадните домашни ремонти или на проектите, които искаме да осъществим в домовете си. Ето защо, съвместно с най-голямата платформа за изпълнители на строителни дейности, ремонти и подобрения предоставяме достъп до над 5200 фирми и лица изпълнители. Можете да откриете изпълнител за всяка ваша идея – цялостни ремонти, боядисване, изработка на мебели и др. Просто подайте заявка и ще се свържем с Вас с предложение за изпълнители за Вашия проект.

 • Бърз и удобен достъп до над 5200 фирми и майстори
 • Заявка за оферта
 • Избор на проверен изпълнител
 • Всички възможни дейности

Получете персонална оферта за Вашата сграда или Заявете презентация