Допълнителни услуги

Може да предложим на своите клиетни пълен набор от допълнителни услуги, обезпечаващи всички дейности по поддръжка, необходими за да бъде вашата сграда образец за подражание.

Почистване

Образцов вход предлага за своите клиенти услуги по специализирано почистване на жилищни сгради и комплекси от затворен тип.

Дружеството разполага с квалифициран и обучен екип от хигиенисти, специализирана почистваща техника и вътрешна система за контрол на качеството.

Използваме професионални консумативи и препарати.

Може да изготвим санитарен график и план за хигиена съобразени с нуждите на всяка отделна сграда.

Внедрената система за контрол и персонално ангажираните супервайзъри по почистването гарантират на нашите клиенти високо качеството на извършваната услуга.

Предлагаме следните дейности:

  1. Регулярно абонаментно почистване на посещение или при пълен работен ден.
  2. Почистване на подземни гаражи и паркоместа.
  3. Почистване на фасади и прозорци.
  4. Почистване на шахти и линейни отводнителни
  5. Основно почистване след ремонтни дейности

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация

В Образцов вход имаме богат  опит в борбата вредители, дезинсекцията срещу кърлежи и комари, както и в намаляването на гризачите в канализационните мрежи.

Фокусирани сме в внедряване на системи за контрол на вредителите, като поставяме акцент върху ограничаване до минимум на използваните биоциди. Извършваме одити на обекти, които подлежат на дезинсекция, дезинфекция и дератизация, и предлагаме както еднократни услуги по Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на жилищни сгради и частни домове, така и абонаменти услуги.

Важно е да отбележим, че фирмата разполага със съвременна специализирана техника и транспортни средства, което може да допринесе за ефективността на извършваните услуги.

Относно използваните биоциди, Образцов вход предоставя продукти, които притежават разрешителни от МЗ на Република България и отговарят на стандартите на ЕС. Това гарантира безопасността на хората и опазването на околната среда.

Озеленяване

Образцов вход ООД е вашето решение за поддръжка на зелени площи. Ние предлагаме както еднократни услуги, така и абонаменти за задължителната поддръжка през целия сезон.

Ако имате нужда от еднократно посещение за поддръжка на зелени площи, нашият екип ще направи предварителен оглед на пространството и ще се консултира с вас относно специфичните изисквания. Ние ще предложим цена, която включва необходимите операции за поддръжка.

За тези, които търсят постоянна поддръжка, предлагаме абонаментна услуга за зелени площи, която обхваща периода от април до октомври. Тази услуга включва ежеседмични посещения на нашия екип.

В обхвата на абонаментната поддръжка на зелените площи предлагаме следните дейности:

Сезонни, санитарни и оформящи резитби: Нашите специалисти ще се погрижат да извършат презреждане и оформяне на растенията в съответствие със сезона и нуждите на вашите зелени площи.

Плевене: Ще премахнем плевелите, които се появяват върху тревните площи и в градината ви, за да запазим здравето и естетиката на растенията.

Прекопаване: При необходимост ще извършим прекопаване на почвата, което ще подобри нейната структура и подготви градината за нови засаждения.

Подхранване с амониева силитра и комбинирани торове: Ще осигурим необходимите хранителни вещества за растенията, за да ги поддържаме здрави и красиви.

Косене: Нашите специалисти ще извършат редовно косене на тревните площи, за да поддържат еднаква височина и добра визуална привлекателност.

Кантиране: Ще очертаем границата между тревата и дървесното

Разкриване на самостоятелни партиди към ЧЕЗ, Софийска вода и Топлофикация София

Образцов Вход ООД предлага цялостно съдействие и организация на процедура по разкриване на самостоятелни партиди към следните комунални дружества:

  • Топлофикация София ЕАД
  • ЧЕЗ Електро АД и ЧЕЗ Разределение АД
  • Софийска вода АД

Услугата е подходяща за Инвеститори и Сторители на жилищни кооперации, както и на собственици в новопостроени сгради, които нямат нужното време и опит.

В процедурата се включват всички организационни и фактически действия за присъединяване на сградата към топлопреносна, елктропреносна и водопрносна мрежа и последващото разкриване на самостоятелните партиди на собствениците.

В услугата се включва организиране, провеждане и протоколиране на общо събрание, изготвяне на всички необхоидми документи – заявления, декларации, пълномощни и др, събиране на попълнените документи от собствениците в сградата, представителство пред комуналните дружества и др.

При необходимост от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Получете персонална оферта за Вашата сграда или Заявете презентация