Услуги

Разкриване на самостоятелни партиди към ЧЕЗ, Софийска вода и Топлофикация София

Образцов Вход ООД предлага цялостно съдействие и организация на процедура по разкриване на самостоятелни партиди към следните комунални дружества:

Топлофикация София ЕАД

ЧЕЗ Електро АД и ЧЕЗ Разределение АД

Софийска вода АД

Услугата е подходяща за Инвеститори и Сторители на жилищни кооперации, както и на собственици в новопостроени сгради, които нямат нужното време и опит.

В процедурата се включват всички организационни и фактически действия за присъединяване на сградата към топлопреносна, елктропреносна и водопрносна мрежа и последващото разкриване на самостоятелните партиди на собствениците.

В услугата се включва организиране, провеждане и протоколиране на общо събрание, изготвяне на всички необхоидми документи - заявления, декларации, пълномощни и др, събиране на попълнените документи от собствениците в сградата, представителство пред комуналните дружества и др.

При необходимост от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи