Услуги

Организация на планови ремонти и подобрения.

Образцов Вход ООД предлага цялостна процедура по организация и изпълнение на планови ремонти и подобрения в етажни собствености, които не са клиенти на дружеството. Всичко от ремонти на покрив, фасада, подмяна на дограма, ВиК щрангове и инсталации, електроинсталации до подобрения като системи за контрол на достъпа, енергоспестяващо осветление и др. е част от ежедневната ни работа.

Богатият ни опит в областта ни позволява да предложим цялостно обслужване по всеки капиталов ремонт във Вашия вход.

Процедурата е дълга и включва:

  • предварителен оглед от специалист,
  • изготвяне на доклад за състоянието,
  • изготвяне на техническо задание за ремонта,
  • събиране на оферти от потенциални изпълнители, 
  • свикване, провеждане и протоколиране на Общо Събрание на собствениците за избор на изпълнител,
  • определяне и разпределяне на вноските от всеки собственик и инкасирането им по удобен начин;
  • консултация по изготвяне и подписване на договор;
  • контрол над изпълнението на ремонта;
  • приемане на ремонта, съгласно разпоредбите на ЗУТ;
  • контрол и съдействие в рамките на гаранционния срок на ремонта.

Въпреки, че процедурата изглежда сложна и тромава, специалистите на Образцов Вход ООД могат да съдействат във всяка част от нея. Богатият ни опит ще спомогне за максимално бързото и качествено изпълнение на всеки искан ремонт или подобрение.

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи