Услуги

Пакет
Персонален Мениджър

1199 лв./мес.
Административна част
 • Процедура по свикване, провеждане и протоколиране съгласно разпоредбите на ЗУЕС на планирани, периодични и извънредни Общи събрания на Етажна Собственост.
 • Организиране и изпълнение на взетите решения на Общо събрание на Етажна Собственост посредством специална информационна система за контрол на качеството на услугата.
 • Процедура по изготвяне и приемане на правилник за вътрешния ред, съгласно законовите изисквания и спецификите на конкретната Етажна Собственост.
 • Изготвяне, актуализиране и поддръжка на електронна книга на собствениците и ползвателите в Етажната Собственост.
 • Организация на други дейности в Етажната Собственост и изготвяне на планове и графици - за снегопочистване и други.
 • Представителство на Етажната Собственост пред районна администрация, ведомства, държавни и общински органи, електроразпределителни, водоснабдяващи и топлоснабдителни дружества. 
 • Персонално административно обслужване на клиентите в Етажната Собственост от административния отдел на дружеството.
 • Известяване на клиентите посредством телефонни обаждания и SMS за предстоящи Общи Събрания на Етажната Собственост.
 • Изготвяне на молби, жалби и сигнали към държавна администрация, ведомства, дружества за комунални услуги и други лица за нуждите на Етажната Собственост. 
 • Изготвяне на нотариални покани, предявяване на гаранционни претенции към строители и инвеститори.
 • Набавяне на информация, необходима за качественото управление и обслужване на етажната собственост, ако същата не е налична.
Финансова част
 • Създаване, обслужване и управление на задължителен Фонд Ремонт и Обновление на Етажната Собственост, съгласно разпоредбите на ЗУЕС.
 • Изготвяне на проекто-бюджет , съобразен с нуждите на Етажната Собственост и разпоредбите на ЗУЕС. 
 • Инкасиране на месечни вноски по удобен за клиентите начин. 
 • Минимум два пъти месечно посещение от мобилни касиери на Образцов Вход, оборудвани с електронни устройства за инкасиране в реално време, даващи 100% гаранция за средствата на Етажната Собственост.
 • Възможност за плащане на вноските към Етажната Собственост на всички каси на Easy Pay и системата на ePay бързо, лесно и удобно без допълнителни такси.
 • Възможност за плащане на вноските към Етажната Собственост на място в офиса на Образцов Вход в брой и с карта, както и по банков път по сметка на дружеството.
 • Стриктно следене и заплащане в срок на всички разходи на Етажната Собственост.
 • Изготвяне на месечни отчети относно приходите и разходите на Етажната Собственост и публикуването им по удобен за собствениците начин - на информационно табло във входа и в информационната система на дружеството.
 • Изготвяне на ежемесечни справки за дължими суми и неизрядни платци в Етажната Собственост и публикуването им по удобен за собствениците начин - на информационното табло във входа и в информационната система на дружеството.
 • Достъп до информационна система на Образцов Вход, предоставяща информация за финансови отчети, справки в реално време и архив от документи, касаещи Етажната Собственост - протоколи от Общи Събрания и други.
 • Ежемесечно известяване за дължими суми посредством SMS.
 • Досъдебна процедура по събиране на просрочени вноски посредством специализиран колекторски отдел.
 • Гаранция за заплащане на сметките и при моментна липса на средства в касата на Етажната Собственост.
 • Финансиране и съфинансиране на ремонтни дейности при липса на средства в касата на Етажната Собственост.
Техническа част
 • Ежеседмично посещение на Етажната Собственост от квалифицирано техническо лице и отстраняване на дребни неизправности в рамките на посещението - подмяна на електрически лампи, реглаж на автомати на входни врати, ремонт на дръжки и брави на входна врата и други.
 • Съставяне на ежеседмични протоколи за техническото състояние на Етажната Собственост.
 • Организация по отстраняване на установени неизправности и организиране на ремонтни дейности от вътрешно-фирмен технически екип, оборудван със специализирана техника.
 • Постоянна комуникация и надзор над дружества, извършващи услуги по поддръжка на съоръжения в Етажната Собственост - асансьорни фирми, фирми за озеленяване и други.
 • Процедура по организиране на планови ремонти и подобрения в Етажната Собственост, съгласно разпоредбите на ЗУЕС, чрез предоставяне на минимум 3 оферти за конкретната дейност от специализирани фирми.
 • Денонощна телефонна линия за аварийни сигнали и незабавна реакция в зависимост от настъпилата ситуация.
 • Изготвяне на технически доклад за текущото състояние и нуждите на Етажната Собственост от сертифициран строителен надзор.
 • Изготвяне на годишен план за ремонти и подобрения в Етажната Собственост, съгласно техническия доклад.
 • Изготвяне на сравнителни таблици за предоставени оферти за ремонти и подобрения в Етажната Собственост.
 • Контрол на качеството на извършените ремонти и подобрения в Етажната Собственост.
 • Персонално отговорен Фасилити мениджър за Етажната Собственост.
Юридическа част
 • Процедура по събиране на просрочени вноски от собственици в Етажната Собственост по съдебен път.
 • Процедура по събиране на стари легитимни вземания към Етажната Собственост.
 • Медиация и юридически консултации при възникнали междусъседски спорове.
 • Изготвяне на юридически становища и консултации по въпроси, свързани с Етажната Собственост.
 • Изготвяне на молби, жалби и сигнали към държавна администрация, ведомства, дружества за комунални услуги и други лица за нуждите на Етажната Собственост. 
 • Изготвяне на нотариални покани, предявяване на гаранционни претенции към строители и инвеститори.
 • Процедура по принудително изпълнение на взетите от Общото Събрание решения
 • Юридическа гаранция на вноските, дължими към Етажната Собственост.
Изпрати запитване Сравнете

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи