Услуги

Пакет
Домоуправител

899 лв./мес.
Административна част
 • Процедура по свикване, провеждане и протоколиране съгласно разпоредбите на ЗУЕС на планирани, периодични и извънредни Общи събрания на Етажна Собственост.
 • Организиране и изпълнение на взетите решения на Общо събрание на Етажна Собственост посредством специална информационна система за контрол на качеството на услугата.
 • Процедура по изготвяне и приемане на правилник за вътрешния ред, съгласно законовите изисквания и спецификите на конкретната Етажна Собственост.
 • Изготвяне, актуализиране и поддръжка на електронна книга на собствениците и ползвателите в Етажната Собственост.
 • Организация на други дейности в Етажната Собственост и изготвяне на планове и графици - за снегопочистване и други.
 • Представителство на Етажната Собственост пред районна администрация, ведомства, държавни и общински органи, електроразпределителни, водоснабдяващи и топлоснабдителни дружества. 
 • Персонално административно обслужване на клиентите в Етажната Собственост от административния отдел на дружеството и перрсонален районен професионален домоуправител.
 • Клиентски офиси за консултации и съдействие в гр.София и гр.Пловдив
Финансова част
 • Създаване, обслужване и управление на задължителен Фонд Ремонт и Обновление на Етажната Собственост, съгласно разпоредбите на ЗУЕС.
 • Изготвяне на проекто-бюджет , съобразен с нуждите на Етажната Собственост и разпоредбите на ЗУЕС. 
 • Инкасиране на месечни вноски по удобен за клиентите начин. 
 • Минимум два пъти месечно посещение от мобилни касиери на Образцов Вход, оборудвани с електронни устройства за инкасиране в реално време, даващи 100% гаранция за средствата на Етажната Собственост.
 • Възможност за плащане на вноските към Етажната Собственост на всички каси на Easy Pay и системата на ePay бързо, лесно и удобно без допълнителни такси.
 • Възможност за плащане на вноските към Етажната Собственост на място в офиса на Образцов Вход в брой и с карта, както и по банков път по сметка на дружеството.
 • Стриктно следене и заплащане в срок на всички разходи на Етажната Собственост.
 • Изготвяне на месечни отчети относно приходите и разходите на Етажната Собственост и публикуването им по удобен за собствениците начин - на информационно табло във входа и в информационната система на дружеството.
 • Изготвяне на ежемесечни справки за дължими суми и неизрядни платци в Етажната Собственост и публикуването им по удобен за собствениците начин - на информационното табло във входа и в информационната система на дружеството.
 • Достъп до информационна система на Образцов Вход, предоставяща информация за финансови отчети, справки в реално време и архив от документи, касаещи Етажната Собственост - протоколи от Общи Събрания и други.
 • Ежемесечно известяване за дължими суми посредством SMS.
 • Досъдебна процедура по събиране на просрочени вноски посредством специализиран колекторски отдел.
Техническа част
 • Ежеседмично посещение на Етажната Собственост от квалифицирано техническо лице и отстраняване на дребни неизправности в рамките на посещението - подмяна на електрически лампи, реглаж на автомати на входни врати, ремонт на дръжки и брави на входна врата и други.
 • Съставяне на ежеседмични протоколи за техническото състояние на Етажната Собственост.
 • Организация по отстраняване на установени неизправности и организиране на ремонтни дейности от вътрешно-фирмен технически екип, оборудван със специализирана техника.
 • Постоянна комуникация и надзор над дружества, извършващи услуги по поддръжка на съоръжения в Етажната Собственост - асансьорни фирми, фирми за озеленяване и други.
 • Процедура по организиране на планови ремонти и подобрения в Етажната Собственост, съгласно разпоредбите на ЗУЕС, чрез предоставяне на минимум 3 оферти за конкретната дейност от специализирани фирми.
 • Денонощна телефонна линия за аварийни сигнали и незабавна реакция в зависимост от настъпилата ситуация.
Юридическа част
 • Процедура по събиране на просрочени вноски от собственици в Етажната Собственост по съдебен път.
 • Процедура по събиране на стари легитимни вземания към Етажната Собственост.
Изпрати запитване Сравнете

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи