Документи

01.31.2023 г.

Закон за Управление на Етажна Собственост

02.06.2023 г.

Декларация за промяна на обстоятелства

01.31.2023 г.

Ценова листа Строително монтажни работи

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи