Документи

01.14.2019 г.

Закон за Управление на Етажна Собственост

01.18.2019 г.

Декларация за промяна на обстоятелства

01.14.2019 г.

Политика за поверителност

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи