Документи

09.16.2018 г.

Закон за Управление на Етажна Собственост

09.16.2018 г.

Декларация за промяна на обстоятелства

09.16.2018 г.

Политика за поверителност

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи