Документи

06.24.2022 г.

Закон за Управление на Етажна Собственост

06.24.2022 г.

Декларация за промяна на обстоятелства

06.24.2022 г.

Политика за поверителност

06.24.2022 г.

Ценова листа Строително монтажни работи

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи