Калкулатор на етажна
собственост

Обитатели

Обратна връзка

Режийни разходи

Съгласно чл. 51 от ЗУЕС всички режийни разходи за управление и поддръжка се разпределят поравно между броя обитатели в Етажната Собственост

Месечни разходи на човек
0
0
лв./мес./човек
Вноска за ел. енергия общи части: nan лв.
Вноска за ел. енергия асансьор: nan лв.
Вноска за поддръжка на асансьор: nan лв.
Вноска за почистване: nan лв.
Вноска за Такса управление: nan лв.

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи