Управление и поддръжка
на етажна собственост

 • Административно обслужване
 • Финансово - счетоводно обслужване
 • Инкасиране на месечни вноски
 • Техническа поддръжка и организация на планови ремонти
 • Юридическо обслужване

Абонаментни услуги

 • Пакет
  Касиер

  299 лв./мес.
  • Инкасиране на месечни вноски по удобен за клиентите начин.
  • Стриктно следене и заплащане в срок на всички разходи на Етажната Собственост.
  • Пълна финансова прозрачност на приходите и разходите на етажната собственост.
 • Пакет
  Техническа поддръжка

  299 лв./мес.
  • Ежеседмична техническа поддръжка на етажна собственост.
  • Организация на ремонтни дейности.
  • Контрол на качеството на извършените ремонти и подобрения Етажната Собственост.
 • Пакет
  Домоуправител

  499 лв./мес.
  • Провеждане на общи събрания и изпълнение на приетите решения.
  • Ежеседмична техническа поддръжка на общите части в етажната собственост.
  • Инкасиране на месечни вноски по удобен за клиентите начин.
 • Пакет
  Персонален Мениджър

  799 лв./мес.
  • Персонално отговорен оперативен мениджър.
  • Изготвяне на технически доклад за текущото състояние и нуждите на Етажната Собственост от сертифициран строителен надзор.
  • Финансиране и съфинансиране на ремонтни дейности при липса на средства в касата на Етажната Собственост.

Защо да изберете нас

 • Богат опит с над 500 управлявани обекта.

 • Внедрена система за контрол на качеството.

 • Денонощна телефона линия за аварии и техническа поддръжка.

 • Собствен технически екип със специализирана техника.

 • Застраховка професионална отговорност

 • 100% гаранция на приходите на етажната собственост.

 • 24ч. достъп до интегрирана информационна система

 • Облекчена процедура по свикване на общи събрания.

Допънителни услуги

Изготвяне на технически паспорти

Образцов вход ООД извършва техническа паспортизация на нови и съществуващи сгради.

Изграждане на системи за контрол на достъпа.

Образцов Вход ООД има богат опит в изграждането и поддръжката на системи за контрол на достъпа.

Домашен Майстор

Образцов вход предлага на своите клиенти екслузивната за българския пазар услуга Домашен майстор.

Застрахователни услуги.

Образцов вход предлага на своите клиенти, съвместно с един от водещите застрахователни брокери ексклузивни условия за застраховане на домашното имущество.

Юридически консултации

Образцов вход предлага на своите клиенти екслузивната за българския пазар абонаментна услуга Домашен майстор.

Организация на планови ремонти и подобрения.

Възползвайте се от богатия ни опит в организацията и контрола на плановите ремонти във Вашата етажна собственост.

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи