Предлагат промени в Закона за управление на етажната собственост

мар. 18, 2022Блог

Намаляване на кворума за провеждане на Общото събрание на етажната собственост от 67 на 51%, възможност и за дистанционно взимане на решения от Общото събрание, заплащане на домоуправителите за извършената от тях дейност, засилване ролята и отговорността на управителните органи на етажната собственост, създаване на единен публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост. 

Това са само част от предложенията на Асоциацията на дружествата, управляващи етажната собственост за промени в Закона за управление на етажната собственост.

За това се говори още от 2019 година, припомни секретарят на Асоциацията Ламбро Попов. Той изрази надежда обаче, че сегашните законови изменения ще са факт до края на годината заради редица основателни причини, сред които и изискването за задължителна реформа, заложена в  Плана за възстановяване и устойчивост.

Процесът за реализация на реформата ще се подпомогне от междуведомствена група към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в която ще участват и представители на организацията на дружествата управляващи етажна собственост.

Източник: https://bnr.bg/