Депутатите приеха окончателно промените в закона за управление на етажната собственост.

сеп. 18, 2023Блог

Общото събрание на етажната собственост ще  може да се провежда и в смесен режим на работа – присъствено и онлайн чрез видеоконференция, както и неприсъствено чрез декларация, подписана саморъчно или с квалифициран електронен подпис. Това става възможно, след като депутатите приеха на второ четене промени Закона за управление на етажната собственост.

Промените са част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

С приемането на окончателните промени в Закона за етажната собственост депутатите решиха да улеснят процеса по вземане на решение. С текстовете се намаля необходимият кворум за провеждане на общо събрание от 67 на сто на 51 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Когато не е налице нужният кворум, общото събрание ще се отлага с един час, а последващото решение ще е легитимно, независимо колко от идеалните части да са представени.

С промените се установява и изискване за мнозинство от 51% идеални части, вместо досега нужните 67%, за приемане на решение за извършване на основно обновяване, на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на ЕС, от държавния или общинския бюджет, или други източници на финансиране.

Източник: https://news.bg/