Услуги

Професионално почистване на жилищни входове

"Образцов вход" ООД  предлага абонаменти и еднократни услуги по почистване на общи части към многоетажни жилищни сгради.

Основни дейности по абонаментно почистване :

  • Измитане на стълбищата и прилежащи общи части;
  • Измиване на стълбище и площадки;
  • Почистване на асансьор;
  • Почистване прилежащи на етажната собственост площи пред входа;
  • Обиране на паяжини;
  • Почистване на входна врата;
  • Забърсване на пощенски кутии;
  • Забърсване на парапети;
  • Други договорени дейности;

Важно:

При сключване на договор за абонаментно почистване се изготвя индивидуален план и график за посещения, съобразен с нуждите и изискванията на конкретния клиент.

Всички дейности се извършват от обучен специализиран екип, ползващ професионални почистващи препарати, за постигане на максимален резултат.

За всяко извършено посещение се съставя контролен лист за изпълнените дейност.

Примерни цени:

  Етажност   Веднъж седмично   Два пъти седмично
  4 - етажа   120 лева   240 лева
  5 - етажа   140 лева   280 лева
  6  - етажа   160 лева   320 лева
  7  - етажа   180 лева   360 лева
  8  - етажа   200 лева   400 лева
  9  - етажа   220 лева   440 лева

 

* Посочените цени са индикативни. Конкретна оферта за абонаментно почистване може да предоставим след извърване на безплатен оглед и след уточняване на допълнителните изисквания към дейностите по почистване.

 

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи