Услуги

Професионално почистване на подземни гаражи и паркинги

Образцов вход ООД  предлага ръчно и машинно почистване на гаражи и складове с професионална техника за почистване.

Почистването на гаражи и складове включва следните дейности:

  • Обезпрашаване на пода;
  • Измиване на пода;
  • Почистване на врати;
  • Отстраняване на паяжини;
  • Почистване на вентилационни решетки;
  • Почистване на осветителни тела;

Важно:

При сключване на договор за абонаментно почистване се изготвя индивидуален план и график за посещения, съобразен с нуждите и изискванията на конкретния клиент.

Всички дейности се извършват от обучен специализиран екип, ползващ професионални почистващи препарати, за постигане на максимален резултат.

За всяко извършено посещение се съставя контролен лист за изпълнените дейност.

Примерни цени: 

Ръчно почистване:

  Квадратура   Цена за кв.м
  до 200 кв.м   0.65 ст.
  от 201 - 300 кв.м   0.60 ст.
  от 301- 500 кв.м   0.55 ст.
  от 501 - 700 кв.м   0.45 ст.
  от 701 - 1000 кв.м   0.35 ст.
   над 1000 кв.м    0.25 ст.

 

Машинно почистване и обезмасляване:

Квадратура   Цена за кв.м
  до 200 кв.м   1.30 лв.
  от 201 - 300 кв.м   1.00 лв.
  от 301- 500 кв.м   0.90 ст.
  от 501 - 700 кв.м   0.80 ст.
  от 701 - 1000 кв.м   0.70 ст.
   над 1000 кв.м    0.40 ст.

 

* Посочените цени са индикативни. Конкретна оферта за извършване на услугата можем да предоставим след извърване на безплатен оглед и след уточняване на допълнителните изисквания към дейностите по почистване.

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи