Услуги

Юридически консултации по ЗУЕС и др.

Образцов Вход ООД е дружество с богат опит в управлението на жилищни и бизнес сградизвиващо своята дейност от началото на 2015-та година. Към момента компанията извършва услуги по управление и поддръжка в над 250 етажни собствености и над 50 индивидуални имота. 

Богатият опит и високата квалификация на нашите юристи са гаранция за качественото разрешаване на Вашите казуси. 

Какво включва услугата:

  • юридически консултации по ЗУЕС за проблеми, свързани с етажни собствености
  • юридически консултации и правно съдействие при междусъседски спорове и проблеми - течове, прекомерен шум, нарушаване на правилник за вътрешния ред и др.
  • юридически консултации във връзка с покупко-продажба на имот.
  • изготвяне на становища, жалби, молби и др.
  • медиаторство.
  • процесуално представителство по въпроси, свързани с етажна собственост и междусъседски спорове.

Каква е цената на услугата:

  • в зависимост от сложността на казуса или становището, съгласно действащата наредба за минималният размер на адвокатските възнаграждения, с включена отстъпка за абонати и клиенти на Образцов Вход ООД.
  • изключително богат опит и експертиза на едни от най-ниските цени на пазара.

 

Каквито и проблеми, казуси и междусъседски спорове да имате, моля не се колебайте да се свържете с нас. Гарантираме бързо, лесно и експертно решение на всеки казус.

 

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи