Услуги

Управление на имоти, отдавани под наем

"Образцов Вход" ООД е дружество, специализирано в управлението и поддръжката на имоти - жилищни и административни сгради, индивидиуални имоти, търговски обекти и др.

Услугите по управление на наеми включват всички необходими дейности по правилното управление и поддръжка на отдавания от Вас имот. 

Какво предлагаме?

 • Експертна консултация и посредническа услуга на преференциална цена - нашите експерти ще Ви консултират по отношение размера на наемната цена и другите договорености при отдаването под наем. 
 • Брокерско обслужване и пълен пакет услуги по отдаването на преференциална цена. Нашите специалисти в областта на посредническите услуги с недвижими имоти ще намерят най-подходящия наемател за отдавания от Вас имот. За разлика от повечето брокери на недвижими имоти, чиято цел е бързо усвояване на комисионна, нашите специалисти ще подберат най-подходящия наемател с оглед бъдещи коректни взаимоотношения.
 • Юридически консултации и обезпечаване на подписването на договора за наем - нашите експерти - юристи ще изготвят договор, който да защитава интересите Ви като наемодател, за да гарантираме липсата на последващи проблеми с наемателите.
 • Съхраняване на депозитите и превеждане на платените наеми в 3-дневен срок след получаването им.
 • Стриктно следене за спазването на договорните отношения - заплащането на наем в срок, както и заплащането на всички режийни разходи, в това число и вноски към етажни собствености и др. Активна комуникация с наемателите с цел висока събираемост на наемите и урегулиране на Вашия доход.
 • Периодични технически проверки на отдавания имот с цел запазване неговата стойност и доходите от наем. 
 • Съдействие при технически проблеми и аварии, организиране и изпълнение на ремонтни дейности, които са за сметка на наемодателя. Нашите висококвалифицирани технически екипи са оборудвани с професионална съвременна техника и са на Ваше разположение при нужда на преференциални цени.
 • 24-часова телефонна линия за аварии и проблеми - допълнителна стойност за Вашите наематели, която увеличава наемната цена на Вашия имот.
 • Представителство на наемодателя пред трети лица във връзка с нормалната експлоатация на имота - електро и ВиК дружества, кабелни и мобилни оператори, общинска и районна администрация, Общо събрание на собствениците и др. Спестете време и се възползвайте от богатия опит на нашия административен отдел.
 • Юридически консултации и процесуално представителство на преференциални цени.
 • Периодична отчетност и доклади относно управлявания обект.
 
Допълнителни услуги за индивидуални имоти:
 
 • Застрахователни услуги и експертно консултиране за Вашия индивидуален имот. "Образцов Вход" ООД работи в тясно сътрудничество с един от водещите застрахователни брокери и предоставя на своите клиенти възможност да се възползват от специални отстъпки, екслузивни условия и експертни консултации с екип от специалисти в сферата на общото застраховане.
 • Строително ремонтни дейности, консултантси и проектантски услуги. 
 • Съдействие при проблеми с общите части на сградата. Нашите специалисти имат богат опит в управлението и поддръжката на сгради в режим на етажна собственост. Ако имате проблем свързан с общите части, който нарушава целостта на вашия апартамент и го уврежда - течове от покриви, водопроводни и канализационни инсталации и др, можете да се възползвате от експертизата на нашия екип, който гарантира бързо и лесно справяне с проблема.

Кой и как може да се възползва от услугата?

 • Услугата е предназначена за юридически и физически лица, собственици или упълномощени представители, които отдават недвижим имот и искат да имат стабилен и сигурен доход, като същевременно желаят да спестят своето време и усилия в управлението и комуникацията с наемателите. 
 • Договорът се сключва за 12 месеца, като заплащате комисионно възнаграждение само за месеците, в които имотът е отдаден и само върху реално заплатените суми по наеми.
 • След подписване на договор Образцов Вход ООД става Ваш представител пред наемателите и пред всички трети лица по отношение на отдавания имот.
 • Услугата е изключително подходяща и ценена от хора с натоварено ежедневие, както и такива, които живеят извън София или страната - ние сме Вашият представител на място!

Какви са ползите от услугата?

 • Избирайки Образцов Вход ООД Вие спестявате Вашето време и усилия - получавате регулярно месечния си наем без досадните съпътстващи дейности.
 • Спестявате средства - управлявайки десетки индивидуални имоти и над 300 сгради в режим на етажна собственост в София, Образцов Вход ООД ще оптимизира разходите за поддръжка и ремонти за Вашия имот.
 • При смяна на наематели спестявате над 50% от разходите за брокерски комисионни - Образцов Вход ООД ще осигури брокерско обслужване на преференциална цена.
 • Гарантирате си запазването на целостта и състоянието на имота, както и неговата стойност и доходите от наем за дълъг период от време.

Каква е цената на услугата?

 • Цената на услугата се определя като процент от наемната цена само за времето, в което има наемател и се заплаща само върху реално платените наеми.
 • В зависимост от избрания тип договор и услуга, наемната цена и вида на имота, цената на услугата варира около 10-15%.
 • За редовни клиенти, както и клиенти с повече от един управляван от нас обект цената може да се договори индивидуално.

 

Ако притежавате имот, който желаете да отдавате под наем, но се притеснявате от евентуални проблеми с наематели, както и ако вече отдавате имот, но искате да оптимизирате своето време и доходи, моля, не се колебайте да се свържете с нас! Ние гарантираме вашето спокойствие и стабилност и регулярност на доходите Ви!

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи