За нас

Мисия и визия

"Образцов вход" ООД или "Там където другите не могат"Ежедневието на българина с всеки изминал ден става все по-натоварено, напрегнато и забързано. Това се отнася особено за хората, живеещи в столицата – София.

Жителите на града са в постоянно бързане, стресирани от ангажименти, натоварен трафик, проблемен градски транспорт и нестигащо време.

В резултат на всеобщото натоварено ежедневие, балканския ни нрав и ограничените финансови възможности на домакинствата, съвместното ни съжителство понякога е много напрегнато и стресиращо. Всички, които живеем в сгради в режим на етажна собственост – блокове, кооперации, комплекси сме се сблъсквали неведнъж с невъзможността да имаме нормални междусъседски отношения. Винаги се намират хора, които не желаят да зачитат общото мнение, не желаят да полагат грижи за общата собственост или просто, нямат време и физическата възможност за това.

Отчитайки тези фактори и наблюдавайки обстановката на пазара на услуги тип “професионален домоуправител”, решихме, че с общи усилия, с придобитите умения и способности, придобити през професионалния ни и жизнен път, можем да помогнем на съгражданите си да живеят по-добре, по-мирно и в повече разбирателство и хармония заедно. Все по-често се чуват отрицателни отзиви за некоректни фирми, нямащи капацитета и уменията да решават проблеми и спорове.

Нашето верую е, че всичко е въпрос на комуникация и че всеки проблем има своето решение, стига всички да имат желание то да се намери. Ръководим се от мотото, че е необходимо да се намери решение, а не причина за отлагане на решаването на проблема.

Така решихме да създадем “Образцов Вход” – компания за управление и поддръжка на имоти, жилищни комплекси от затворен тип, етажна собственост, офиси и бизнес сгради. Името на компанията е с лека закачка и препратка към миналото, което въпреки, недостатъците си, според някои, всички си спомняме с добро за реда, чистотата и уважението в етажната собственост.

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи