За нас

Кариера в Образцов Вход

Ако сте енергична личност с внимание към детайла и искате да станете част от екип профисоналисти сте попаднали на точното място."Образцов Вход" ООД е една от водещите компании, предлагащи услуги по управление, поддръжка и почистване на жилищни и административни сгради в режим на Етажна Собственост в София. Дружеството развива своята дейност от 2015 г., като към момента е един от лидерите в своята област. Във връзка с увеличения обем на работа и нуждите от постоянно повишаване качеството на предлаганата услуга, търсим допълнение към съществуващия екип на позиция "Мениджър направление Почистване"

Основни задължения:

 • Цялостна организация на дейността почистване - изготвяне на санитарни графици, контрол на изпълнението и качеството на извършваните услуги;
 • Подбор и обучение на персонал;
 • Комуникация с потенциални клиенти и участие в процесите по офериране, ценообразуване и др.
 • Комуникация с настоящи клиенти;
 • Организация на сезонни дейности - кампании и пр.
 • Подпомагане на маркетинговия отдел и мениджмънта на дружеството в процесите по увеличаване на обема и повишаване качеството на услугата;
 • Комуникация с доставчици и контрагенти;


Основни изисквания:

 • Подходящо висше или средно образование;
 • Опит на подобна позиция;
 • Позитивност и желание за работа;
 • Добри писмени и устни комуникационни умения;
 • Умения за работа с хора, клиенти и управление на хора;
 • Мотивация и добри организационни умения.


Компанията предлага:

 • Трудов договор с мотивиращо твърдо възнаграждение и възможност за допълнителни приходи, в зависимост от постигнатите резултати;
 • Работа в позитивна среда и коректно отношение;
 • Възможност за кариерно и лично развитие на един общирен пазар;
 • Служебен автомобил и техника за обезпечаване на дейността;
 • Допълнителен пакет социални придобивки;


Ако разпознавате себе си като мотивирана личност, с желание за работа и развитие и афинитет към детайлите, моля, не се колебайте да изпратите Вашето CV. 

Професионален домоуправител.

Акаунт Мениджър Сгради

 

Акаунт Мениджър Сгради

Подходящ профил на кандидата:

- Енергична, мотивирана личност, с желание за работа и внимание към детайлите;
- Технически познания в областта на поддръжката на сгради и съоръжения;
- Отлични комуникационни умения и умения за провеждане на разговори и презентации пред широк кръг от хора;
- Отлични организационни качества, както и умения за управление на хора, приоритизиране на задачи и проследяване на извършената дейност;
- Активен шофьор с добри познания на гр. София;
- Активно ползващ компютър и базов софтуер - Microsoft Windows, Office и др.
- Добра езикова култура и високо ниво на грамотност.

Основни задължения и отговорности:

- Провежда и протоколира Общи събрания на ЕС - представя информация за дейността на фирмата, за състоянието на сградата и др.;
- Разпределя задачи, свързани с решенията от ОС към съответните отдели/изпълнители и проследява изпълнението им, съгласно вътрешно-фирмените процедури и срокове;
- Информира клиентите за статуса на съответните решения и изпълнението на възложените задачи;
- Проследява и контролира изпълнението на техническите, оперативните, почистващите и други лица в поверените му обекти;
- Изготвя справки и отчети, нужни за целите на ръководството на дружеството;

Компанията предлага:

- Трудов договор с мотивиращо твърдо възнаграждение и възможност за допълнителни приходи, в зависимост от постигнатите резултати;
- Пет дневна работна седмица;
- Служебен автомобил, телефон и друга техника, нужна за изпълнението на дейността;
- Допълнителни социални придобивки; 

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля не се колебайте да изпратите Вашата автобиография и ние ще се свържем с Вас.
Мениджър маркетинг и директни продажби

Образцов Вход" ООД, една от водещите компании за управление на имоти в режим на етажна собственост в гр. София поради нарастналия обем от работа търси да назначи в екипа си специалист директни продажби.

Основни задължения за длъжността:

Активно търсене и привличане на нови клиенти.
Осъществява дейностите свързани с представителност на компанията - отговаря на телефоони обаждания, входящи и-мейли и други канали за комуникация с потенциални клиенти.
Води презентации относно услугите, предлагани от компанията пред потенциални клиенти на място.
Подготвя оферти, референции и презентации.
Участва активно в изготвянето на кампании за привличане на нови клиенти и популяризиране на компанията.
Участва в управлението и поддръжката на всички онлайн и офлайн маркетингови инструменти.


Основни изисквания към кандидатите:

Отлична езикова култура и комуникационни умения.
Енергичност, инициативност, лоялност, отговорност и желание за работа с клиенти.
Спазване на конфиденциалност.
Отлични презентационни умения.
Подходящо образование и предишен опит.

Компанията предлага:

Конкурентно заплащане.
Трудов договор и осигуровки.
Работа в млад екип и динамична работна среда.
Възможност за допълнителни доходи в зависимост от индивидуалното представяне на служителите.
Допълнителен социален пакет.
Възможност за кариерно развитие.
Служебен автомобил.

Свържи се с нас

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи